Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Název provozovny:                          Salon pro psy FLOR HAFIK

Sídlo provozovny:                           Olomoucká – 348; 783 91 UNIČOV

Provozní doba:                               Pohyblivá – dle objednání. Objednávky přijímám telefonicky na čísle   724 173 475

Rozsah poskytovaných služeb:         Stříhání, trimování, koupání, fénování, rozčesávání srsti, úprava drápků.

 

 Nepřijímáme objednávky na psy agresivní či jinak nezvládnutelné. Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa v souvislosti s jeho agresivním chováním.

Před předáním psa na úpravu je majitel psa povinen nás upozornit na různé změny na kůži p

sa jako jsou nádory, bradavice, parazité, vyrážky, na změny v chování či případné problémy po předchozím stříhání, jako nepřiměřené olizování genitálií či jiných částí těla, případně nadměrné drbání způs

Upravovaný pes musí být řádně očkován a v dobrém zdravotním stavu!

obené svěděním.

Při návštěvě salonu berete na vědomí, že Váš pes je zde ponechán po dobu nutnou k jeho úpravě (pokud nedojde k jiné dohodě). V této době není střihačka zodpovědná za zdravotní změny psa způsobené nervovými, srdečními, mozkovými  a podobnými příhodami. Dále nezodpovídá za nemoci svalů, kloubů a kostí. Střihačka zodpovídá pouze za mechanické  zranění psa (střihnutí, škrábnutí), které jasně souvisí s úpravou srsti psa. Dojde-li k poškození psa výše uvedeným způsobem, bude majitel psa na tuto skutečnost upozorněn, a pokud si zranění vyžádá veterinární ošetření, uhradí léčbu po předložení dokladů o peněžních výdajích.

Po dokončení úpravy si psa zkontrolujte a dostatečně prohlédněte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Prosím, abyste po celou dobu, kdy psa ponecháváte v salonu byli dostupní na svém telefonním čísle. Případnou změnu telefonního čísla, prosím, sdělte.

Své psy voďte do salonu na vodítku, případně v přenosné tašce. Psi by měli být před úpravou dostatečně vyvenčeni.

Před předáním a po převzetí psa ( kočky nebo jiného zvířete ) po úpravě srsti je za jeho chování plně zodpovědný jeho majitel. Jestliže zvíře svým chováním způsobí poškození majetku anebo škodu na vybavení provozovny, budou náklady spojené s uvedením do původního stavu naúčtované majiteli zvířete.

 

Při dezinfekci provozovny používám následující přípravky:

Provozovna podlahy:           Sanytol

Nástroje, pracovní plocha:  Incidur spray

Proti parazitům:                  Effipro spray

Nástroje a střihací stůl jsou po ostříhání každého jednotlivého psa dezinfikovány. Po skončení pracovního dne je dezinfikována i podlaha a další místa, kde se psi pohybovali.

Majitel psa je povinen v okolí salonu uklidit exkrementy po svém psu. Majitel nenechá svého psa v okolí salonu volně běhat a nadměrně štěkat.

Předem děkuji za dodržování provozního řádu.

 

Platnost od 1. 2. 2017                                                                     Iveta Švédová, provozovatelka


WWW.florhafik.eu